Chính sách bảo vệ thông tin khách hàng

Chính sách bảo vệ thông tin khách hàng

Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Website Nikacosmetics.vn như: Họ và Tên, địa chỉ (nhà riêng hoặc văn phòng), địa chỉ email (công ty hoặc cá nhân), số điện thoại (di động, nhà riêng hoặc văn phòng), các chi tiết thẻ tín dụng (là loại và số thẻ tín dụng, mã CVC, ngày tháng hết hạn, tên chủ thẻ) và trong mức độ có thể, các tuỳ chọn,... Thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc đặt hàng online của Khách hàng (bao gồm gửi email xác nhận đặt hàng đến Khách hàng).

1. Mục Đích Thu Thập Thông Tin Cá Nhân Của Người Tiêu Dùng

Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

Nika Cosmetics cam kết không trao đổi/mua bán thông tin khách hàng vì mục đích thương mại

2. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Website Nikacosmetics.vn sử dụng thông tin của Khách hàng cung cấp để:

      • Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng;

      • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Nika Cosmetics;

      • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Khách hàng;

      • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Khách hàng và Nika Cosmetics;

      • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin Cá Nhân

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Khách hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

4. Những Người Hoặc Tổ Chức Có Thể Được Tiếp Cận Với Thông Tin Cá Nhân Của Người Tiêu Dùng

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

      • Ban quản trị.

      • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website Nikacosmetics.vn

      • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động

      • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. Địa Chỉ Của Đơn Vị Thu Thập Và Quản Lý Thông Tin

Nika Cosmetics

      • Địa chỉ: 382 Phan Châu Trinh, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

      • Điện thoại: 0703 43 7777

      • Email: nikastore@gmail.com

6. Phương Tiện Và Công Cụ Để Người Tiêu Dùng Tiếp Cận Và Chỉnh Sửa Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân Của Mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website Nikacosmetics.vn và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Nika Cosmetics sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Khách hàng:

      i) Qua email: nikastore@gmail.com

      ii) Qua điện thoại: 0703 43 7777

7. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Của Người Tiêu Dùng

Thông tin cá nhân của nikastore@gmail.com trên Website Nikacosmetics.vn được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website Nikacosmetics.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự đồng ý của khách hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Khách hàng được biết về vụ việc.

8. Cơ Chế Tiếp Nhận Và Giải Quyết Khiếu Nại Liên Quan Đến Việc Thông Tin Của Người Tiêu Dùng

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách hàng gửi email khiếu nại đến email nikastory91@gmail.com hoặc gọi điện thoại tới số 0703 43 7777 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

Lên đầu trang
Hỗ trợ 24/7
Tư vấn
Trang chủ Tin tức Danh mục Tư vấn Giỏ hàng